Warunki - Subaru Import Polska sp. z o.o.
Warunki

Warunki

Warunki ubezpieczenia są bardzo proste i przejrzyste. Nie ma żadnych zapisów małym druczkiem ani ukrytych haczyków.

W zamian za dużą zniżkę ubezpieczyciel wprowadza opcjonalny udział własny w szkodach AUTOCASCO.

Wysokość udziału własnego i okoliczności jego zastosowania określa aneks, który stanowi integralną część polisy.

W przypadku kolizji lub wypadku, w którym wystąpią duże siły (przeciążenia) automatycznie aktywuje się system ratowniczy ISR, który jest po to, aby jak najszybciej dotarły na miejsca zdarzenia odpowiednie służby ratownicze. Jednocześnie system ISR działa też jak czarna skrzynka zapisując parametry jazdy samochodu z ostatniej minuty przed zdarzeniem i minutę po zdarzeniu. Te dane są własnością posiadacza pojazdu i o te dane poprosi ubezpieczyciel w przypadku zgłoszenia szkody autocasco. Jeżeli ubezpieczony odmówi ich podania lub też zapis parametrów jazdy wykaże, że w okresie ostatniej minuty przed zdarzeniem pojazd przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 20km/h, w dowolnym miejscu tej trasy, to zostanie zastosowany udział własny wskazany w aneksie do polisy.

Wszystkie inne warunki ubezpieczenia pozostają bez zmian.