Bezpieczny Kierowca - Subaru Import Polska sp. z o.o.
Bezpieczny Kierowca

Bezpieczny Kierowca

Projekt Bezpieczny Kierowca (BK) powstał w 2010 roku z inicjatywy Subaru Import Polska sp. z o.o. (SIP), TUiR Warta S.A., Szkoły Jazdy Subaru Sp. z o.o. (SJS) i Keratronik Sp. z o.o. jako propozycja zachęcająca kierowców do jazdy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, a z drugiej strony premiująca niższymi składkami za ubezpieczenie tych kierowców, którzy już zasadom bezpieczeństwa na drodze są wierni.

Każdy posiadacz samochodu marki Subaru wyposażonego w aktywny Inteligentny Systemem Ratunkowy (ISR), który ukończył szkolenie z zakresu bezpiecznej jazdy w SJS, uprawniony jest do otrzymania ekstra zniżki w ubezpieczeniu w programie Subaru-Warta.

Warunkiem otrzymania zniżki w wysokości do 25% jest deklaracja bezpiecznej jazdy oraz podpisanie aneksu do polisy autocasco zobowiązującego posiadacza pojazdu do udostępniania TUiR Warta S.A. zapisu parametrów jazdy z ostatniej minuty przed zdarzeniem, który został utrwalony przez system ratowniczy ISR. W przypadku nieudostępnienia zapisu lub gdy dane parametrów jazdy wykażą rażące przekroczenie ograniczania prędkości na danym terenie (o ponad 20km/h) ubezpieczyciel uprawniony będzie do zastosowania udziału własnego w szkodzie autocasco w wysokości 20%.