Często zadawane pytania (FAQ) - Subaru Import Polska sp. z o.o.
Często zadawane pytania (FAQ)

Często zadawane pytania (FAQ)

Czym jest pakiet ubezpieczeniowy Subaru-Warta?

 • Pakiet ubezpieczeń OC, AUTOCASCO, NNW i Assistance dedykowany dla posiadaczy pojazdów Subaru prowadzony we współpracy z TUiR Warta S.A.

Dla kogo dedykowany jest program?

 • Dla nowych i obecnych użytkowników samochodów Subaru.

Gdzie można ubezpieczyć samochód?

 • Wyłącznie u Autoryzowanych dealerów Subaru.

Co gwarantuje pakiet ubezpieczeniowy Subaru-Warta?

 • naprawę uszkodzonego pojazdu w Autoryzowanej sieci naprawczej Subaru,
 • naprawę z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych,
 • pomoc Assistance w Polsce i na terenie Europy w razie wystąpienia wypadku, awarii a także w przypadku kradzieży pojazdu,
 • pojazd zastępczy w ramach świadczenia Assistance,
 • wypłatę NNW dla Kierowcy i Pasażerów poszkodowanych w wypadku.

Najważniejsze cechy pakietu ubezpieczeniowego Subaru-Warta:

 • promocyjne stawki dla Klientów kupujących nowe Subaru w oficjalnej sieci dystrybucji,
 • korzystne składki dla wznowień ubezpieczeń,
 • formuła all risks (ubezpieczone są wszystkie zdarzenia losowe poza wymienionymi w §4 OWU ACK),
 • stała suma ubezpieczenia w okresie trwania polisy,
 • możliwość kontynuowania ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia równą wartości zakupu pojazdu do 3 lat,
 • brak konieczności doubezpieczenia po szkodzie,
 • brak udziałów własnych i franszyz,
 • nie są wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia w wariancie Bezpieczny Kierowca www.bezpiecznykierowca.info (dodatkowe wysokie zniżki).

Czy banki i firmy leasingowe finansujące samochód zaakceptują polisę AUTOCASCO z udziałem własnym?

 • Każdorazowo należy uzyskać taką zgodę od instytucji finansującej pojazd. Wyjątkiem jest firma Santander Leasing, która na mocy porozumienia z SIP honoruje polisy programu Subaru-Warta w wariancie Bezpieczny Kierowca.

Czy aby skorzystać z ubezpieczenia w wariancie Bezpieczny Kierowca muszę posiadać szkolenie w SJS?

 • Tak, szkolenie jest wymagane, gdyż ideą programu Bezpieczny Kierowca jest promowanie tych kierowców, którzy podnoszą swoje umiejętności z zakresie bezpieczeństwa jazdy.

Czy po ukończeniu szkolenia w SJS mogę zmienić warunki polisy AUTOCASCO na wariant Bezpieczny Kierowca?

 • Tak. Z chwilą ukończenia szkolenia w SJS, każdy posiadacz polisy w programie Subaru-Warta, nabywa prawo do skorzystania z wariantu Bezpieczny Kierowca. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie warunków ubezpieczenia agent ubezpieczeniowy w Autoryzowanym salonie Subaru wystawi stosowny aneks i dokona rekalkulacji składki proporcjonalne do ilości dni pozostałych do końca ważności aktualnej polisy. Część składki wynikająca z obniżenia kosztu ubezpieczenia zostanie przelana bezpośrednio przez Ubezpieczyciela na wskazany przez ubezpieczającego numer konta.

Czy spowodowanie kolizji, przez osobę która nie ukończyła szkolenia w SJS będzie skutkować dodatkowymi ograniczeniami w odpowiedzialności ubezpieczyciela?

 • Nie. Wariant Bezpieczny Kierowca nie wprowadza żadnych dodatkowych ograniczeń w ochronie pojazdu, poza dokładnie opisanym w aneksie do polisy. Pamiętaj jednak, aby zawsze, kiedy udostępniasz swój samochód innemu kierowcy, poinformować go, że zadeklarowałeś, iż będzie nim jeździł bezpieczny kierowca, a za nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości może zostać zastosowany udział własny w szkodzie AUTOCASCO.

Czy aby skorzystać z ubezpieczenia w wariancie Bezpieczny Kierowca muszę posiadać system ISR?

 • Tak. Samochód musi posiadać system ISR i musi on być aktywny przez cały okres ubezpieczenia. Należy pamiętać, iż w przypadku szkody, należy przekazać Warcie raport z ostatniej minuty przed zdarzeniem (kolizją / wypadkiem). Jeżeli system będzie nieaktywny Warta naliczy udział własny w odszkodowaniu.

Co w przypadku kiedy system ISR nie zadziała? Czy Warta zastosuje udział własny?

 • Nie. Warta nie może zastosować udziału własnego w szkodzie w przypadku niezadziałania aktywnego systemu ISR. System ISR, w opcji ratunkowej aktywuje się jedynie w przypadku większych zdarzeń. Przy drobnych kolizjach nie zostanie on aktywowany a zatem nie będzie zapisu o parametrach jazdy. Taka sytuacja nie stanowi podstawy do zastosowania udziału własnego.

Czy ubezpieczenie w wariancie Bezpieczny Kierowca można wykupić u dowolnego agenta ubezpieczeniowego?

 • Nie. Wariant Bezpieczny Kierowca dostępny jest tylko w Autoryzowanych salonach Subaru i dla tych Klientów którzy posiadają ubezpieczenie pakietowe Subaru-Warta.